Posts Tagged ‘תזרים מזומנים

מהי נקודת האיזון?

מרץ 26, 2010

אחד מהפרמטרים החשובים ביותר שעל מנהל כל עסק לדעת ואליו עליו להתייחס הוא פרמטר נקודת האיזון. כשמה כן היא, נקודת האיזון מהווה למעשה את הסכום שעל העסק לייצר (להכניס) על מנת לאזן את הוצאותיו עם הכנסותיו. בעוד במשק בית החישוב פשוט מאוד שכן סכימת ההוצאות השוטפות תהווה במדויק את הערך של נקודת האיזון, הרי שבעסק […]