Posts Tagged ‘יועץ עסקי

מצב הבנק כשיקוף של מצב העסק

מרץ 27, 2010

עסקים צורכים אשראי. המטרה של מסגרת האשראי היא לספק את ההון הנדרש לעסק לצורך גישור בין מועדי התקבולים לבין מועדי התשלומים. למה הכוונה? כל עסק מתאפיין בסוגים  שונים של הוצאות כמו הוצאות בגין המשרד (שכר דירה, מיסים, חשמל, ציוד משרדי), הוצאות שכר (תשלומי משכורות לעובדים, ניכויים לרשויות, תשלומים סוציאליים), קניות חומרים וחומרי גלם מספקים, החזרי […]

מהי נקודת האיזון?

מרץ 26, 2010

אחד מהפרמטרים החשובים ביותר שעל מנהל כל עסק לדעת ואליו עליו להתייחס הוא פרמטר נקודת האיזון. כשמה כן היא, נקודת האיזון מהווה למעשה את הסכום שעל העסק לייצר (להכניס) על מנת לאזן את הוצאותיו עם הכנסותיו. בעוד במשק בית החישוב פשוט מאוד שכן סכימת ההוצאות השוטפות תהווה במדויק את הערך של נקודת האיזון, הרי שבעסק […]