Posts Tagged ‘יועץ עיסקי

מצב הבנק כשיקוף של מצב העסק

מרץ 27, 2010

עסקים צורכים אשראי. המטרה של מסגרת האשראי היא לספק את ההון הנדרש לעסק לצורך גישור בין מועדי התקבולים לבין מועדי התשלומים. למה הכוונה? כל עסק מתאפיין בסוגים  שונים של הוצאות כמו הוצאות בגין המשרד (שכר דירה, מיסים, חשמל, ציוד משרדי), הוצאות שכר (תשלומי משכורות לעובדים, ניכויים לרשויות, תשלומים סוציאליים), קניות חומרים וחומרי גלם מספקים, החזרי […]