Posts Tagged ‘הקמת עסק

10 טיפים להקמת עסק חדש

מרץ 22, 2010

בראש ובראשונה יש להגדיר, לזהות ולקבוע את שוק היעד אליו פונה העסק, לוודא כי הנכם מכירים את צרכיו, את התחרות והמתחרים, את תנאי האשראי המקובלים ומוסר התשלומים הנהוג וכדו'. ללא יתרון יחסי מהותי אחד לפחות לא ניתן יהיה לבדל את העסק ממתחריו. יתרון יחסי יכול לנבוע מפרמטרים שונים בניהם רמת איכות המוצר או השירות, זמינות […]